فال حافظ

فال حافظ

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
آن چه سعي است من اندر طلبت بنمايم
دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت
سروبالاي من آن گه که درآيد به سماع
نظر پاک تواند رخ جانان ديدن
مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست
غيرتم کشت که محبوب جهاني ليکن
من چه گويم که تو را نازکي طبع لطيف
بجز ابروي تو محراب دل حافظ نيست
تکيه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد
اين قدر هست که تغيير قضا نتوان کرد
به فسوسي که کند خصم رها نتوان کرد
نسبت دوست به هر بي سر و پا نتوان کرد
چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد
که در آيينه نظر جز به صفا نتوان کرد
حل اين نکته بدين فکر خطا نتوان کرد
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
تا به حديست که آهسته دعا نتوان کرد
طاعت غير تو در مذهب ما نتوان کرد

تعبیر فال : غرور و تکبر را رها کن و آگاهانه به سعی و تلاش بپرداز. چنانچه کار بر وفق مراد تو پیش نرفت نگران نباش. پذیرفتن واقعیت های زندگی، رنج و غم انسان را کاهش می دهد و حس زیاده طلبی انسان را دچار عذاب و ناراحتی می کند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای aroosia.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:aroosia.ir