فال حافظ

فال حافظ

گر از اين منزل ويران به سوي خانه روم
زين سفر گر به سلامت به وطن بازرسم
تا بگويم که چه کشفم شد از اين سير و سلوک
آشنايان ره عشق گرم خون بخورند
بعد از اين دست من و زلف چو زنجير نگار
گر ببينم خم ابروي چو محرابش باز
خرم آن دم که چو حافظ به تولاي وزير
دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم
نذر کردم که هم از راه به ميخانه روم
به در صومعه با بربط و پيمانه روم
ناکسم گر به شکايت سوي بيگانه روم
چند و چند از پي کام دل ديوانه روم
سجده شکر کنم و از پي شکرانه روم
سرخوش از ميکده با دوست به کاشانه روم

تعبیر فال : اگر از گرفتاری های زندگی خلاص شدی بهتر است که از آنجا تجربه بیندوزی و عاقلانه رفتار کنی. در کارها زود تصمیم نگیر و عاقبت اندیش باش. از تجربیات خود و دیگران به نحو احسن استفاده کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.